CCTV MALAYSIAPerkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dunia dan Malaysia khususnya bergerak dengan pesatnya. Segala penemuan dan kemungkinan baru telah mengarahkan kepada terhasilnya produk teknologi yang canggih dan pelbagai fungsi. Teknologi tersebut akhirnya memudahkan pekerjaan manusia. Termasuklah juga dengan Sistem Keselamatan (Security Sistem) yang memainkan peranan penting di era teknologi kini. Teknologi Sistem Keselamtan kini (Security Sistem) yang integrasi fungsinya akan memberikan kemudahan dalam proses pengawalan, penggunaan dan pemantuan yang mana lebih akurasi dan outomatik.

Sistem CCTV yang lazim biasanya terdiri dari beberapa kamera tertutup yang di tempatkan pada suatu tempat-tempat tertentu. Segala kejadian yang ada, dapat di pantau dengan monitor tv,lcd dan sebagainya. Segala perjalanan aktiviti boleh dirakam (hasil rakaman dapat di mainkan kembali apabila perlu) untuk bahan bukti dan sebagainya.


Keperluan CCTV Malaysia kini merupakan suatu keperluan yang penting dalam menjaga keselamatan keluarga, bangunan/gudang dan aset-aset lain yang penting. Ditambah pula kini terdapat ancaman-ancaman oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, kes jenayah pembantu rumah, perusuh, Pecah rumah, dan sebagainya, maka kepentingan CCTV Malaysia adalah ditahap yang amat tinggi. Penggunaan CCTV Malaysia telah membawa kepada kemajuan sistem keselamatan dimana ia adalah sebagai perakam bukti segala jenayah yang hendak dibawa ke mahkamah keadilan. CCTV Malaysia tidak lagi semahal nilainya yang lebih bernilai,namun harganya kini semakin mampu dimiliki malah oleh golongan pertengahan.